תמיכתכם

המפלגה הרויאליסטית לישראל היא מפלגה צעירה שצריכה להתפתח בכל הרמות.
אנו מעריכים מאוד את כל התמיכה הפיננסית ואת כל העזרה בכל הרמות השונות.

All rights reserved © 2019