מטרותינו

מכיוון שכל הבעיות של מדינתנו משקפות בנאמנות את כל אלה של המדינות השיתופות את אותה מערכת של ממשל, מערכת הממשל שלנו היא ללא ספק השורש לכל הבעיות שלנו ולשבחים הבלתי פוסקים של ערכים דמוקרטיים ורפובליקנים, אטרקטיביים ככל שהם, למעשה מסתירים את החולשות שהם מייצרים.

לכן, על ידי התמקדות ביסודות הבעיות שלנו, אנחנו באמת יכולים להבין אותן ולשפר את החברה שלנו. המונח "רויאליסטי" משקף רצון זה לשפר את איכות החיים ולהבטיח עתיד מזהיר לכולם, באמצעות רפורמה בהיבטים רבים של החברות המודרניות שלנו

הנה רשימה ראשונה של המטרות שלנו:

א. פיתוח שלום חזק ומתמשך עם מדינות שכנות באמצעות שיתוף פעולה כלכלי קרוב ויחסי בצורת ברית כלכלית אזורית או חבר העמים. (Commonwealth).

ב. שבות, איסוף ואינטגרציה לארץ ישראל של בני ישראל מכל גלויותם.

ג. רג'נרציה של תודעה לאומית ובינלאומית סביב ערכים יהודיים יסודיים וחשיבותם לכל האנושות. 

ד. שימור על הזהות היהודית של ארץ ישראל לא ניתנת להפרכה.

ה. שימור על מערכת הפרלמנטרית המבטיחה חופש המחשבה האישית והזכויות והערכים של האדם והאזרחים.

ו. שוויון זכויות וחובות של כל האזרחים והתושבים, ללא כל אפליה בסיסית.

ז. יצירה מועצת זקני ישראל. 

ח. הרפורמה במערכת הכלאה. 

ט. רפורמת הדיור.

י. חופש ואחריותה של העיתונות. 

יא. מודרניזציה של שירותי הביטחון והמודיעין. 

יב. עזרה למוסדות דתיים. 

יג. רפורמה במס ופישוט של מערכת המס והמיסוי. 

יד.  ביטול הגרלה לאומית

טו. שמירה על מערכת כלכלית המבוססת על סחר חופשי ללא התערבות ממשלתי ישיר. המשך פיתוח הצמיחה כלכלית הכללית.

טז. חינוך יסודי, תיכוני ואקדמאי לכל האזרחים ללא עלות.

יז. שיפור בכל שירותי הבריאות והגדלת סל התרופות לכל האזרחים ללא עלות.

יח. שערוך פנסיוני לעליה.

יט. הקמת משרד להגנת הצרכן.

כ. הקמת משרד לטוהר המזון. 

כא. הגנה ושיפור איכות הסביבה ושליטה בנוגיסים בכל צורותיהם (רעש, זיהום אוויר או אחר וכדומה). 

כב. פיתוח אזורים מיושבים ופיתוח שכונות במצוקה.

כג. המשך פיתוח מדעי החלל והגדרת יעדים מדעיים חדשים.

כד. שילוב אוכלוסיית המיעוט במנגנוני המדינה ושמירת זכויותיהם מהוות עדיפות ראשונה למפלגה.

כה. שמירה על בטיחות הציבור והפרט.

כו. שמירה והתאמה של השירות הלאומי של האזרחים והתושבים בשירותי הצבא והציבור.

לפרטים נוספים נא לראות את תקנון המפלגה.

All rights reserved © 2019