תקנון

שם המפלגה

המפלגה נקראת "המפלגה הרויאליסטית לישראל"

מהות המפלגה

 

המפלגה הרויאליסטית לישראל היא מפלגה הומניסטית שמטרתה היא להבטיח מודרניזציה בריאה של מדינת ישראל על ידי הגנה על ערכי האדם היסודים ועל זהות של אזרחיה מפני הליברליות הדמוקרטית. המפלגה הרויאליסטית לישראל רוצה לקדם את הערכים והמנגנונים של חברה הרמונית מהסוג המלוכה, המסוגלת יותר להגן על הערכים הבסיסיים הנחוצים לפיתוח חברה בריאה ואינטליגנטית.

יעדים בסיסיים

א. ספרינו גורמים לנו להבין את הקשרים המקוריים העמוקים בין ישעמאל לישראל ואת ההתעוררות הסופית של העם הערבי שיחזירו את הברית הקדושה בין צאצאיו האמיתיים של אברהם. לפיכך, המפלגה הרויאליסטית לישראל שואפת לפתח שלום חזק ומתמשך עם המדינות הסמוכות למדינת ישראל ועם העולם הערבי באמצעות שיתוף פעולה כלכלי הדוק ומיוחס בצורה של ברית כלכלית אזורית (או חבר העמים). המפלגה הרויאליסטית מאמינה שמערכת יחסים כלכלית חזקה יותר עם שכנינו הישירים היא הדרך החכמה להגדיל באופן משמעותי לא רק את כלכלת המדינה, אלא גם להגדיל ולחזק שלום ושגשוג אזוריים. לפיכך, סדר היום של המפלגה הרויאליסטית כולל בסדרי העדיפויות שלה יצירת ברית כלכלית אזורית בין מדינת ישראל לבין מדינות שכנותיה, המוגדרת על ידי "ברית העמים ממזרח התיכון" (ב.ה.מ.ה). ברית כלכלית כזו חייבת קודם כל לכלול שיתוף פעולה צבאי וביטחוני על מנת להנפיק ולשמר מדינות המעוניינות להצטרף לברית של כל ארגון טרור מקומי או אזורי.

ב. שם ישראל, עם ישראל וארץ ישראל יכול להיות מוגדר רק על ידי הטקסטים המקוריים של התורה. כך שעם ישראל יכול להיות מוכר בבירור כבעל אמיתי של ארץ ישראל, גם אם עמים אחרים יכולים להתגורר בה, כמו תמיד. לפיכך, השבתם, הרכבתם והשתלבותם מחדש בארץ ישראל של כל בני עם ישראל וכל יוצאיו נותרים בראש סדר העדיפויות של המפלגה הרויאליסטית לישראל.

ג. מכיוון שהליברליזם הדמוקרטי נוטה להעדיף את ההתקדמות החברתית על הערכים האנושיים הבסיסיים, המפלגה הרויאליסטית לישראל שואפת ליצור מחדש תודעה לאומית ובינלאומית סביב הערכים היסודים של עם ישראל וחשיבותם לכל האנושיות. המפלגה הרויאליסטית מאמינה כי הכוונה מחודשת של לימוד התורה להבנתה המהותית היא הבסיס למודעות הלאומית הדרושה לפיתרון מרבית הבעיות היסודיות של חברתנו.

ד. העם הישראלי בארץ ישראל, במדינת ישראל, יכול רק להתפתח ולפרוח ככזה. כך המפלגה המלויליסטית היא המגן על שמירת הזהות היהודית של ארץ ישראל.

ה. בניגוד לרעיונות הכוזבים שנאכפו בחינוך של ימינו, המערכת המונרכיסטית איננה בשום אופן מערכת רודנית או מערכת דיקטטורית מוסווית, כמו רוב הדמוקרטיות בימינו, מכיוון שלמלך, בהגדרתו, יש תפקיד להגן על זהות עמט ולהבטיח את הערכים ורווחתם של אנשיו, אפילו אם ההיסטוריה מראה לנו כמה מלכים התעללו בעמדותיהם והפכו לרודנים ובגדו בתפקידם כריבון. לכך המפלגה הרויאליסטית מתחזקת מערכת פרלמנטרית ומבטיחה את חופש המחשבה האינדיבידואלי, כמו גם את הזכויות והערכים של האדם ושל האזרח.

ו. כאשר ספרינו מזכירים לנו כיצד לכבד את הגרים, מכיוון שהיינו גרים בארצות זרות בעצמנו, המפלגה הרויאליסטית תומכת בשוויון הזכויות והחובות של כל האזרחים והתושבים, ללא כל אפליה בסיסית. כמו כן יוחזרו שירותי צדק בחינם והוויתור על החובה להיות מיוצג על ידי עורך דין.

ז. כאשר כתוב בספרינו לחפש תמיד את עצתם של זקנינו בכל החלטה חשובה, המפלגה הרויאליסטית מטרתה ליצור סנאט או מועצה של זקני ישראל. תכנית המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדרי העדיפויות שלה יצירת סמכות מוסרית המורכבת מהבולטים ביותר מבין האזרחים הוותיקים בעם ישראל. תפקידה של מועצת זקני ישראל יהיה לשמור על הסימביוזה בין החברות המודרניות שלנו לבין הערכים הבסיסיים של עם ישראל. היא תוכל להפוך החלטות המסכנות ערכים אלה. זו תהיה מועצה לאומית. היא תהיה באותה רמה מזו של בית המשפט העליון לצדק ותוכל להחליפו

ח. רפורמת מערכת הכלא. מערכת בתי הסוהר של מדינת ישראל, הדומה לזו של כל שאר הדמוקרטיות, אינה מתחשבת בהשכלה מחודשת של האסירים שאין להם סיכוי מעט או כמעט לא להשתפר, ולכן לפצות את החברה על עונותם. מערכת הכלא הנוכחית אינה יעילה מספיק כלפי אלימות, פשע וחייתיות שהיא מייצרת באמצעות התנאים הלא אנושיים אשר בהם האסירים נאלצים לעתים קרובות להתגורר יחד. כתוצאה מכך, תכנית המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדר העדיפויות שלה הקמת עיירות חינוך וכפרים בהם האסירים יקובצו מחדש בתנאים רגילים ויהיה עליהם לחיות חיים הגונים על מנת לחנך את עצמם בהצלחה כבני אדם הגונים. מבני הכלא הנוכחיים יהפכו למרכזי מעבר ובניינים מנהליים הכרחיים אחרים ...

ט. רפורמת הדיור. במערכת כלכלה חופשית אין לממשלה זכות להגביל את האפשרות של אזרחיה להגדיל את כוחם הפיננסי. עם זאת, כי תפקידו של המדינה הוא גם לקדם את רווחתם ואושרם של כל אזרחיה ולהגן עליהם, תוכנית המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדרי העדיפויות שלה בניית דיור איכותי זמין במחירים נמוכים בהרבה ובתנאים טובים בהרבה מאלה בשוק הנוכחי. דירה חייבת להיות זמינה בשליש מערכה הנוכחי. יהיה צורך להחיל סדרה של כללים סביב הרכישה והמכירה של דירות אלה, להבטיח את המטרה לאפשר לעניים להחזיק בבית משלהם.

י. לעיתונות תפקיד חשוב מאוד בהגנה על האמת והחרות בחברה שלנו, המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדרי העדיפויות שלה לשחרר את העיתונות מכל השפעה חיצונית או ממשלתית. עם זאת, מכיוון שלעיתונות יש השפעה חזקה מאוד, על כל איבריה להיות אחראים באופן מלא לפרסומים שלהם.

יא. שליחת המרגלים לארץ כנען המוזכרת בספרינו מלמדת אותנו על החשיבות המכריעה והמנגנונים של מודיעין המדינה. לפיכך, למפלגה הרויאליסטית יש בין יעדיה העיקריים את המודרניזציה של שירותי הביטחון והמודיעין שלנו בכל הרמות, לספק להם את כל הדרוש להם בכדי לשמור על האינטרסים וביטחון המדינה ואזרחיה. זה כולל הגדלה משמעותית של שכר חברי קהילת המודיעין ושיפור תנאי העבודה שלהם. חג לאומי (יום החייל האלמוני) ייווצר לזכרם של הגיבורים הנסתרים הללו שעובדים ונופלים בחושך כדי לאפשר לחברה שלנו לשרוד. יוקם משרד לניהול משברים שיספק סיוע ביטחוני, הומניטרי וכלכלי לאזרחים ולעסקים בכל מצבי המשבר.

יב. עזרה למוסדות הדת. המפלגה הרויאליסטית אינה מפלגה דתית, אלא רוצה לקדם את הערכים היהודיים שהוסברו באותם ספרים שמוסדות הדת שלנו מצליחים לשמר וללמוד. לפיכך, תכנית המפלגה הרויאליסטית כוללת תמיכה כספית, לוגיסטית ופוליטית בכל מרכזי לימוד התורה שמטרתם להבין ולהסביר את כתבי התורה שבכתב ובעל פה (כולל מרכזי ההוראה והלמידה של חוקי נח"צ). התוכנית של המפלגה הרויאליסטית חייבת לכלול גם את ההגנה על כל המקומות הקדושים בארץ ישראל.

יג. רפורמת המיסים ופישוט מערכת המיסוי. המורכבות של מערכת המס הנוכחית מעדיפה שחיתות ושיעבוד אינדיבידואלי על ידי לחץ מתמיד ויקר מאוד בכל רבדי החברה שלנו. יש לבצע רפורמה בהדרגה ומלאה במערכת המס, החל מחיסול מיידי של מע"מ וחיובים חברתיים. בהדרגה, גובה מס של 10% בלבד על ההכנסה ברוטו של כל הפרטים וכל העסקים, וכתוצאה מכך ביטול כל חשבונאות מורכבת ויקרה.

יד. ביטול הגרלה לאומית והפרטה והסדרה של בתי הימורים ובתי קזינו

טו. שמירה על מערכת כלכלית המבוססת על סחר חופשי ללא תלות בהפרעה ישירה של המדינה ופיתוח צמיחה כלכלית כללית. שמירה על שכר בסיס מינימלי המאפשר חיים הגונים למקופחים ביותר. הקצאת משכורת בסיסית לכל עקרת בית האחראית לשמירה על איזון משפחתי. עזרה לחברות במצוקה. ביטול ארנונה ליחידים.

טז. חינוך יסודי, משני ואוניבריוני חינם לכל האזרחים. סנכרון שעות ההוראה עם אלו של חיי העבודה.

יז. שיפור כל שירותי הבריאות לכל האזרחים ובחינם. שיקום של שירות בריאות פרטי באיכות עצמאית.

יח. בחברה "ליברלית", "מודרנית" או "דמוקרטית", משפחות כבר לא אוספות את זקניהן ולא דואגות להם יותר כפי שתמיד היו במשך אלפי שנים ברוב המלכויות. כל זה מוסבר עוד יותר מוסבר על ידי העובדה כי המערכת המשפחתית היא גם על סף הכחדה בחברות המודרניות. לפיכך, המפלגה הרויאליסטית שואפת לשפר את שערוך הפנסיות הכללי ואת התמיכה של כל משפחה המעוניינת לתת למבוגרים שלה את ההזדמנות לסיים את ימיהם בהגינות ובקרב ילדיהם.

יט. ניסיונה העשיר של ישראל עם אנשים חסרי תום לב, כמו גם חוקי התורה הרבים המגנים על האתיקה במסחר, מובילים אותנו להבין את חשיבות המוסר במשק ובסחר. לכן, המפלגה הרויאליסטית מתכננת להקים משרד להגנת הצרכן ולהקים רישיון אתי לפעילות מקצועית. רישיון זה, המוענק ללא תנאי לכל איש מקצוע, יאפשר לבעלים לתרגל את המקצוע על פי בחירתו,  אך ניתן למשוך רישיון זה מכל בעל מקצוע אשר יימצא אשם בפעולות מרצון שמטרתן להונות את לקוחותיו, מעסיקיו או ספקיו. 

כ. מובן מאליו עד כמה הספרים שלנו מדגישים את החשיבות הקריטית של כללי הדיאטה. כך צופה המפלגה המלכותית הקמת משרד לטוהר מזון. הפרטת שירותי ההסמכה של הכשרות תישאר מותרת, אך מכיוון שהשחיתות נוטה להתפתח ביתר קלות במערכת שבה מחליפים אישורי כשרות בכסף, תוכנית המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדרי העדיפויות שלה הקמת משרד לטוהר המזון ולמשטרה המתמחה במאבק נגד כל סוגי השחיתות בתחום זה. הקמתם מחדש של שווקים פרטיים תאושר לקדם את כל ייצור המזון הטבעי המקומי.

כא. הגנה ושיפור איכות הסביבה ושליטה על מטרדים על כל צורותיהם (רעש, זיהום וכו '). המפלגה הרויאליסטית רואה בהגנה על החי והצומח של ארץ ישראל הגנה על המורשת הנסתרת של עם ישראל. מפלגת הרויאליסטית שוקלת לחזק את ההגנה על אזרחי ותושבי ישראל מפני רעש יתר ובזבוז אנרגיה. סנכרון זמני אספקה ​​של סחורות באזורים מאוכלסים עם תנועה מקומית.

כב. פיתוח אזורים מיושבים ופיתוח שכונות במצוקה. המפלגה הרויאליסטית כוללת בסדרי העדיפויותיה לנצל את השטח העצום של הנגב ושאר דרום הארץ, ולהסדיר בו את גידול ההתנחלויות הבדואיות, במיוחד לאורך הגבולות, שמאפשרות חדירתם של מהגרים, סחר ברשתות סמים וטרוריסטים פוטנציאליים. המפלגה הרויאליסטית גם מתכננת לפתח, מבחינת הבריאות, כלכליות, בטחון וחברתי כל שכונות מוחלשות, ללא קשר לאוכלוסיות או אתניות שונות הנמצאות שם.

כג. המשך פיתוח מדעי החלל והגדרת יעדים מדעיים חדשים.

כד. שילוב אוכלוסיית המיעוט במנגנוני המדינה ושמירת זכויותיהם מהוות עדיפות ראשונה למפלגה.

כה. שמירה על בטיחות הציבור והפרט.

כו. שמירה והתאמת השירות הלאומי לאזרחים ותושבים בצבא ובשירותים הציבוריים. השירות הלאומי אינו יכול להפריע או לעצור את לימודיהם של בני קהילות דתיות. הם עשויים להיות פטורים מהשירות הלאומי כדי להמשיך את לימודיהם או להמשיך את לימודיהם בשירות הלאומי, אשר לאחר מכן מסופק עם תמיכה כספית משלימה את זה של הארגון החינוכי הדתי שבו הם חברים. השירות הלאומי, הנודע למגוון הגדול של חבריה ולמחויבותם של חברי קהילות דתיות אלה, יצטרך להפריד אותם משאר אנשי הצוות שלו.

חברים

א. כל אזרח או תושב במדינת ישראל מעל גיל 17 יכול להיות חבר במפלגה הרויאליסטית אם הם חולקים את האידיאלים שלה.

ב. דמי החברות החברים נקבעים על 200 שקל בשנה. תקופת החברות נפוצה עבור כל החברים ונרחבת מהיום הראשון עד האחרון של השנה היהודית. ניתן לשלם את דמי הכסף במזומן או בצ'ק בנקאי במטה המפלגה המלכותית או באמצעות תשלום הזמין באתר האינטרנט של המפלגה המלכותית בכתובת הבאה: www.royalist.co.il, תחת הכותרת "הפוך לרויאליסט". כל חבר חדש יקבל את קוקארדה של המפלגה ויהיה מוזמן ללבוש אותה כל הזמן.

 

ג. כל החברים חייבים לקבל סעיפי חברות, הזמינים במטה המפלגה ו באתר הרשמי שלה (royalist.co.il)

 

ד. כל החברים חופשיים לבטל את חברותם בכל עת תחת הודעה רשמית מהם, בין אם נכתבו ובין אם מילוליים.

 

ה. ניתן לבטל את חברותו של חבר המפלגה במקרים הבאים.

-אם החבר רשום כחבר במפלגה פוליטית אחרת.

-אם החבר שייך לארגון מתחרה או וששאיפותיו מנוגדים לאלה של המפלגה הרויאליסטית.

-אם החבר מגלה אהדה לכל ארגון אויב של עם ישראל.

-אם החבר יתנהג באשמצה או בצורה שפוגעת במפלגה, במוניטין שלה או באישיות של אחד מחבריה הרשמיים.

-אם החבר נמצא אשם בפשע ובפלילים.

-אם החבר אינו משלם את דמי חברותו השנתיים.

-אם חבר אחר מתנגד להצטרפותו.

 

ו. חברי המפלגה המייסדים ישמשו באופן מיידי כשופטים ויהוו את בית הדין הראשון של המפלגה המאשר את כל ההחלטות הנוגעות לתפקוד המפלגה וליישום הפרויקטים שלה, עד למינוי חברים אחרים הרואים לנכון לכהן בבית הדין כשופטים עזר, ככל שהמפלגה מתפתחת ומספר חבריה יגדל. תקנות הנוגעות לפעולת בית הדין ול בחירת חבריה יוגדרו במועד מאוחר יותר.

 

ז. כל חבר, אפילו מתנדב, יכול להיות משולם עבור פעולות ספציפיות. (רק נשיא המפלגה יכול לאשר אישור העסקה או נציג לחבר במועצת המנהלים על פי בחירתו)

 

ח. החוקים הנוכחיים של המפלגה המלכותית יהיו זמינים לכל במטה המפלגה, בכל הסניפים הרשמיים שלה ו באתר הרשמי של המפלגה, www.royalist.co.il

 

הלשכה

 

א. חברי המפלגה המייסדים מהווים את משרד המפלגה, מובילים ומפקחים על הריצה החלקה של המפלגה בכל הרמות.

 

ב. משרד המפלגה יורכב מלכתחילה על ידי:
- יו"ר המפלגה שתפקידה לייצג את המפלגה בכל פעולות החיים האזרחיים (מוסכמות, יחסי ציבור, חתימה על חוזים, העסקת עובדים, מכירות, רכישות, בנקים וכו') ולפקח על התפקוד הכללי של המפלגה. הוא יצטרך להבטיח את יישום החלטות האסיפה הכללית, כולל אלה שיגנו על האינטרסים של המפלגה בצדק. תהיה לו הזכות לבטל כל החלטה ולאמת כל פרויקט כנגד כל החלטה. הוא יהיה היחיד שישא בכל האחריות האזרחית והפלילית של המפלגה. תהיה לו הזכות לנקוט בכל אמצעי זהירות, במקרה זה להשעות את חברי הלשכה מתפקידם.
- סגן נשיא המפלגה שתפקידו יהיה לסייע לנשיא המפלגה ולהחליף אותו כאשר הוא נעדר או לא יוכל לבצע את תפקידו כנשיא; הוא ייקח על עצמו את תפקיד דובר המפלגה. יהיה לו את הכוח להחליף את הגזבר בתפקידו במקרה של חוסר זמינותו.
- גזבר המפלגה שתפקידו יהיה להקים או לבסס, תחת אחריותו, את חשבונות המפלגה. היא תהיה אחראית לערעור על דמי חבר ותמשיך, בשליטת הנשיא, לשלם הוצאות ולקבל הכנסות. הוא יידרש לשמור או לשמור על רשומות חשבונאיות ולהקים מאזנים שנתיים. הוא יהיה היחיד עם הנשיא שהחתימה על חשבונות הבנק של המפלגה.
- מזכיר המפלגה שתפקידו יהיה לנסח, לשמר ולסווג רשומות, דקות, הצהרות, זימונים, דקות של אסיפות כלליות והתכנסויות. הוא גם יהיה אחראי על כל התכתבויות המפלגה ולהנפיש את האתר הרשמי של המפלגה.
- מנהל הביטחון והמודיעין שתפקידו יהיה לתאם את האבטחה של חברי הלשכה והמפלגה בכל אירוע ציבורי או פרטי. זה יעבוד רק ישירות תחת הוראות הנשיא וסגן הנשיא.

ג. מחלקת עניינים פלסטיניים תהיה אחראית על הבטחת היחסים בין המפלגה למוסדות פלסטיניים וערביים בישראל. מחלקה זו תדווח ישירות ליושב ראש ולסגן יושב ראש המפלגה בלבד.

ג. מחלקה לעניינים פלסטיניים, בראשות קצין מיוחד, תבטיח את היחסים בין המפלגה למוסדות פלסטיניים וערביים בישראל. מחלקה זו תהיה תלויה ישירות בנשיא וסגן הנשיא של המפלגה.

ד. כל חבר בלשכה רשאי להאציל, תחת אחריותו המלאה, לאחרים על פי בחירתו את הכוח לבצע פעולות מסוימות ספציפיות, בתנאי שהוא מפנה אותם לחברי הלשכה האחרים שיהיה עליהם לאמת את החלטתו.

 

ה. הרכב חברי הלשכה, כולל הנשיא וסגן הנשיא, יוקלט במסמך נפרד.

פעולה
 

א. חברי הלשכה יפעלו באופן לא רשמי כדי להבטיח שהמשרד והמפלגה יפעלו כראוי. שאר פעילות המשרד תוצג במועד מאוחר יותר.

ב. חברי המפלגה ייפגשו מדי שנה. שאר פעילות המפלגה תוצג במועד מאוחר יותר.

ג. מבקר חיצוני ועצמאי יפקח על חשבונות המפלגה ועל פעילותה, בהתאם לחוק.

All rights reserved © 2019